Skoči na glavno vsebino
Skupaj do doma!

Naloge sklada

Poglavitne naloge Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica izhajajo iz samega odloka o ustanovitvi. Med najpomembnejše naloge SS MONG zagotovo sodijo naslednje naloge:

  • pripravljati in izvajati stanovanjski program MONG;
  • kupovati ali na drugi način pridobivati stanovanjske hiše in stanovanja, z oddajo katerih SS MONG zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja;
  • poslovati, vzdrževati in gospodariti s stanovanji in z drugimi nepremičninami, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada;
  • izvajati vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj;
  • upravljati s stvarnim premoženjem, ki ga je na SS prenesla ustanoviteljica  MONG;
  • pridobivati ugodne kredite za investicije na stanovanjskem področju;
  • prodajati stanovanja;
  • zagotavljati kadrovska in tržna najemna stanovanja;
  • pregledno uvajati javno – zasebno partnerstvo na stanovanjskem področju in
  • opravljati druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Potrebujete pomoč ?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.

Želite biti obveščeni o javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem???

Prijava na e-novice