Skoči na glavno vsebino
Skupaj do doma!

Dodeljevanje bivalnih enot

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb in ne predstavljajo zagotovitve, da bo najemniku kasneje dodeljeno neprofitno najemno stanovanje. Razlogi za nenadno ali postopno poslabšanje so lahkozelo različni in segajo od nenadnih in praviloma nekrivdnih sprememb družinskega, delovnega, zdravstvenega ali socialnega stanja preko poslabšanja stanja njihovega stanovanja pod prag uporabnosti zaradi elementarnih nesreč ter vse do posledic neustreznega ravnanja v lastnem gospodinjstvu, ki ima za posledico deložacijo in zato nastanek začasnega brezdomstva. Uravičenci do bivalne enote se določijo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, pri čemer morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • nenadno poslabšanje stanovanjskega položaja iz upravičenih razlogom,
  • stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
  • dohodki (prosilca in družinskih članov) so za 50% nižji od cenzusa, ki je določen za pridobitev neprofitnega stanovanja,
  • ni lastnik ali solastnik drugega premoženja večje vrednosti.

Najemna pogodba se sklene za določen čas 1 leta za možnostjo podaljšanja.

Bivalne enote zagotavljajo posamezniku in družini minimalne pogoje za bivanje in so po površini bistveno manjše od primerno velikega neprofitnega najemnega stanovanja. Normativi stanovanjske površine za bivalne enote so določeni v 17. členu Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada.

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Potrebujete pomoč ?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.

Želite biti obveščeni o javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem???

Prijava na e-novice